Tâm thư kêu gọi hỗ trợ xây dựng Thánh thất Long Tiên - H. Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Đang tải dữ liệu...
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: Thiên Nhãn của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ...

 1. #1
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233

  Thiên Nhãn của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ...  K*nh thưa quý anh em, nhiều người thắc mắc rằng tại sao Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đ*i Ban Chỉnh Đạo) thờ Thiên Nhãn m* không có Nhựt Nguyệt Tinh (tức ba món báu của Trời), hoặc không có h*ng Tam Giáo Ngũ Chi bên dưới Thánh tượng (như của Tòa Thánh Tây Ninh),...

  Rồi một số người chưa thông hiểu, chê n*y nọ, nói n*y kia, nhân tiện thấy tấm hình trong Đại Lễ Khánh Th*nh ngôi B*u Điện Thánh Thất Phước Tuy - Long An có hình Thiên Nhãn của HỘI THÁNH Đ*I Đ*O TAM KỲ PHỔ ĐỘ (Ban Chỉnh Đạo) em xin đăng ảnh lên chủ đề n*y v* kèm theo lời sơ giải về Thiên Nhãn của Hội Thánh ĐĐTKPĐ (BCĐ)... cho mấy anh em tường,...


  Xin thưa rằng,...

  Thánh Ngôn - Thầy có dạy : "Thầy đến l*p ĐĐTKPĐ tại nước Việt Nam n*y, ... l* đem Thần hiệp cùng Tinh, Kh* cho các con,...."

  Ý nghĩa Tinh Kh* Thần (ba món báu của con người) như chúng ta đều biết l* NƯỚC (tr*, trắng), RƯỢU, HOA,...l* tượng trưng cho ba món báu ấy, đã biết v*y rồi, v*y thì hôm nay chúng ta lại biết thêm nữa đó l* THIÊN NHÃN...

  Thiên Nhãn của Hội Thánh ĐĐTKPĐ - BCĐ l* do khi ĐGT NNT đã đắc Đạo rồi, Ng*i đi chu du về Bạch Ngọc Kinh v* được thọ lãnh cách thờ Thiên Nhãn với ý nghĩa l* Tinh Kh* Thần, ...

  Bên dưới vẽ mặt biển bao la l* tượng trưng cho Tinh.
  Hơi nước bay lên (vẽ vầng mây tượng trưng) l* tượng trưng cho Kh*.
  Hiệp cùng với Thiên Nhãn - Đại Linh Quang l* tượng trưng cho Thần.

  V*y tại sao Thiên Nhãn phải l* ý nghĩa Tinh Kh* Thần ??? ...
  (Mấy huynh tỷ tự giải th*ch, cùng nhau nghiên cứu v* thảo lu*n nhá)....

  Pháp Hòa !

  :


 2. #2
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233

  Thưa chư HTĐM, v* người chụp hình Tấm hình Thiên Nhãn ở bên trên, có phải tấm hình Thiên Nhãn đó được chụp lại từ ngôi Hiệp Thiên Đ*i phải không ạ ???

  ------------------------------

  Em có nghe câu chuyện, lâu rồi... có một lần Ban Trị Sự đi họp tôn giáo trong Huyện, có một người hỏi vui rằng Đạo n*o lớn nhứt, rồi mọi người ai cũng lý giải bằng số lượng t*n đồ, lịch s* tôn giáo mình, giáo lý tôn giáo, .... nhưng CĐ thì lại lý giải Thiên Nhãn !!!

  Một hồi người đó cười nói, v*y theo tui thấy CĐ lớn nhứt rồi, tại người ta thờ ch*nh mình, chứ không phải một đấng vô hình n*o !!! ???

  --------------

  Pháp Hòa !

 3. #3
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233
  Sau đây em xin đăng giới thiệu một số Thánh tượng Thiên Nhãn ...
 4. #4
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233  Chư HTĐM, ủng hộ chủ đề nhá !

  Pháp Hòa !

 5. #5
  Trong các hình m* Pháp Hòa đăng, hình Thánh Tượng Thiên Nhãn có Nh*t Nguyệt Tinh đây l* Thiên Nhãn đầu tiên phỏng theo sự t*ch Đức Ngô Minh Chiêu thấy cảnh bồng lai Tiên Cảnh m* Đức Ng*i nguyện được thấy trong những ng*y tiếp c*n Đức Cao Đ*i tại Dinh C*u - Phú Quốc, cũng từ ấy đã phát thảo ra Thiên Nhãn đầu tiên v* hiện nay Chiếu Minh còn thờ.

  Riêng Cao Đ*i Ban Chỉnh Đạo, Đức Giáo Tông có dạy s*a Thiên Nhãn lại, cụ thể l* Thánh Tượng Thiên Nhãn gồm có: Thiên nhãn với h*o quang chiếu rọi thể cho Thần, Mây thể cho kh* bốc hơi từ nước, Nước thể cho Tinh. Đó l* Tam B*u của Con Người: Tinh - Kh* - Thần v* khi con người đắc đạo theo Tân Pháp Cao Đ*i thì phải con đường luyện đạo ( bước cuối cùng) luyện Tinh hóa Kh*, Luyện Kh* Hóa Thần....

  Trong phép Luyện đạo, luyện cho Tinh, Kh*, Thần hiệp nhứt : Trong trường hợp nầy thì :TINH l* chất tinh túy của thể xác tạo ra để lưu truyền nòi giống. Phải Luyện Tinh hóa Kh*. KHÍ l* chất bổ dưỡng do chất Tinh biến th*nh để nhờ máu luân chuyển đem đi nuôi các tế b*o của cơ thể cho tươi nhu*n, nhứt l* nuôi các tế b*o não cho thông minh sáng suốt, có đầy đủ sự tốt đẹp. Ðó l* Luyện Kh* hiệp Thần.THẦN l* Chơn thần của con người. Khi tr* não của con người đầy đủ sự thông minh sáng suốt thì phát huệ, tạo được Chơn thần nhẹ nh*ng tinh tấn. Nhưng phải Luyện Thần huờn Hư, nghĩa l* luyện cho Chơn thần được huyền diệu, có thể xuất nh*p thể xác tùy theo ý muốn, để có thể vân du lên các cõi Trời, tiếp xúc với các Ðấng thiêng liêng. Luyện được như v*y, gọi l* Luyện Tinh, Kh*, Thần hiệp nhứt, đắc đạo tại thế.

  Như v*y, chữ THẦN có 2 nghĩa : Linh hồn hay Chơn thần tùy theo trường hợp. Cho nên, thờ Thiên Nhãn cũng còn l* thờ Chơn thần : "Thần cư tại Nhãn". Nên Ðức Ch* Tôn dạy rằng : Thần l* khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ng*y Ðạo bị bế. L*p Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, duy Thầy cho THẦN hiệp cùng TINH, KHÍ, đặng hiệp đủ Tam B*u l* cơ siêu ph*m nh*p Thánh. Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn thần cho các con 6. #6
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  187
  Tuy v*y lấy b*i Thánh Ngôn sau đây để thấy Thánh Tượng Thiên Nhãn l* Tam B*u của Trời: Nh*t ( mặt trời), Nguyệt ( mặt trăng), Tinh ( Thiên Nhãn)

  Nhãn thị chủ tâm,
  Lưỡng quang chủ tể,
  Quang thị Thần,
  Thần thị Thiên,
  Thiên giả Ngã giã.

  Câu 1 : Nhãn thị chủ Tâm : Nhãn ở đây l* Thiên Nhãn tượng trưng Thượng Ðế. Tâm ở đây l* Tâm của Thượng Ðế, tức l* Ðại Linh quang, Ðại hồn. Nhãn thị chủ Tâm : Thượng Ðế l* chủ của Ðại Linh quang. ( Tinh)
  Câu 2 : Lưỡng quang chủ tể : Lưỡng quang l* Âm quang v* Dương quang. Chủ tể l* Chúa tể, cai trị tất cả. ( Nh*t thể cho Kh* Dương Quang) ( Nguyệt thể cho Kh* Âm Quang)
  Lưỡng quang chủ tể : Dương quang v* Âm quang l*m chúa tể, cai trị tất cả. Bởi vì Dương quang v* Âm quang ấy ch*nh l* của Ðại Từ Phụ v* Ðại Từ Mẫu, phối hợp để sanh hóa C*n khôn Vũ trụ v* vạn v*t. ( một trong hai kh* Dương Quang hay Âm Quang n*y không còn tồn tại thì c*n Khôn vũ trụ đảo lộn v* t*n diệt)
  Câu 3 : Quang thị Thần : Quang nầy l* Ðại Linh quang, Thần nầy l* Ðại hồn. Quang thị Thần : Ðại Linh quang ấy l* Ðại hồn của Thượng Ðế.
  Câu 4 : Thần thị Thiên : Ðại hồn ấy l* Trời,Thượng Ðế
  Câu 5 : Thiên giả Ngã giã : Thượng Ðế ấy l* TA v*y. (TA l* tiếng tự xưng của Ðức Ch* Tôn). Do đó, thờ Thiên Nhãn ch*nh l* thờ Trời, thờ Ðấng Thượng Ðế, thờ Ðấng Ðại Từ Phụ đã sanh hóa CKVT v* to*n cả chúng sanh.

  K*nh

 7. #7
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233
  Quote Originally Posted by Công Chánh View Post
  Tuy v*y lấy b*i Thánh Ngôn sau đây để thấy Thánh Tượng Thiên Nhãn l* Tam B*u của Trời: Nh*t ( mặt trời), Nguyệt ( mặt trăng), Tinh ( Thiên Nhãn)

  Nhãn thị chủ tâm,
  Lưỡng quang chủ tể,
  Quang thị Thần,
  Thần thị Thiên,
  Thiên giả Ngã giã.

  Câu 1 : Nhãn thị chủ Tâm : Nhãn ở đây l* Thiên Nhãn tượng trưng Thượng Ðế. Tâm ở đây l* Tâm của Thượng Ðế, tức l* Ðại Linh quang, Ðại hồn. Nhãn thị chủ Tâm : Thượng Ðế l* chủ của Ðại Linh quang. ( Tinh)
  Câu 2 : Lưỡng quang chủ tể : Lưỡng quang l* Âm quang v* Dương quang. Chủ tể l* Chúa tể, cai trị tất cả. ( Nh*t thể cho Kh* Dương Quang) ( Nguyệt thể cho Kh* Âm Quang)
  Lưỡng quang chủ tể : Dương quang v* Âm quang l*m chúa tể, cai trị tất cả. Bởi vì Dương quang v* Âm quang ấy ch*nh l* của Ðại Từ Phụ v* Ðại Từ Mẫu, phối hợp để sanh hóa C*n khôn Vũ trụ v* vạn v*t. ( một trong hai kh* Dương Quang hay Âm Quang n*y không còn tồn tại thì c*n Khôn vũ trụ đảo lộn v* t*n diệt)
  Câu 3 : Quang thị Thần : Quang nầy l* Ðại Linh quang, Thần nầy l* Ðại hồn. Quang thị Thần : Ðại Linh quang ấy l* Ðại hồn của Thượng Ðế.
  Câu 4 : Thần thị Thiên : Ðại hồn ấy l* Trời,Thượng Ðế
  Câu 5 : Thiên giả Ngã giã : Thượng Ðế ấy l* TA v*y. (TA l* tiếng tự xưng của Ðức Ch* Tôn). Do đó, thờ Thiên Nhãn ch*nh l* thờ Trời, thờ Ðấng Thượng Ðế, thờ Ðấng Ðại Từ Phụ đã sanh hóa CKVT v* to*n cả chúng sanh.

  K*nh

  Pháp Hòa có tìm hiểu Thiên Nhãn bên Chiếu Minh rồi, v* bút t*ch của người vẽ Thánh tượng Thiên Nhãn, cùng Thiên Nhãn bên Thiên Lý B*u Tòa,...

  Nếu nói như v*y, thì Pháp Hòa nghỉ rằng bản thân Thiên Nhãn l* đã thể hiện nên Nhựt Nguyệt Tinh rồi (tức l* Trời v*y)**, m* nếu l* Trời thì gọi l* Thần (Thần thị Thiên), m* Thầy dạy: "Thần l* khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ng*y Ðạo bị bế. L*p Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, duy Thầy cho THẦN hiệp cùng TINH, KHÍ, đặng hiệp đủ Tam B*u l* cơ siêu ph*m nh*p Thánh. Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn thần cho các con" ...

  Nhưng dù hình thức thế n*o đi chăng nữa thì ý nghĩa lớn nhứt của Thiên Nhãn m* to*n Đạo không ai có quyền chối cãi

  "Nhãn Thị Chủ Tâm
  Lưỡng Quang chủ Tể,
  Quang thị Thần
  Thần Thị Thiên,
  Thiên giã
  Ngã giã."


  L* cơ cứu độ - tuyệt khổ đại đồng, Thiên Nhãn l* thể hiện ánh sáng chân lý.

  V*i h*ng thiển ý,...


  Pháp Hòa

  (sẽ đăng b*i: Thiên-Nhãn - Biểu-hiện ánh-sáng chân-lý (TSHĐ))


  ------------------------------------------------------
  *** v*y bản thân Thiên Nhãn đã l* Nhựt Nguyệt Tinh (tức l* Trời) rồi thì không cần vẽ ra thêm chi Nhựt Nguyệt Tinh nữa,...nếu ta nhìn lại ph*a sau nhựt nguyệt tinh thì l* Tinh Kh* v*y,...thế l* đủ. Gọi l* Tinh Kh* Thần, chứ không gọi Nhựt Nguyệt Tinh Thần,...(nghỉ rằng v*y).

 8. #8
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233
  I. Trung! Vô giữa bái lễ cho Thầy coi.

  Con l*m lễ trúng, song mỗi g*t con nhớ niệm Câu Chú của Thầy: NAM MÔ CAO ÐÀI TIÊN ÔNG Ð*I BỒ TÁT MA HA TÁT.

  Ðại Lễ l* l*m lễ ba lần:

  Lần đầu dâng hương v* hoa,

  Lần giữa dâng rượu,

  Lần chót dâng tr*.

  Phải ch*nh mình con dâng các lễ ấy.

  Khi bái lễ, hai tay con chấp lại, song phải để tay trái ấn Tý, tay mặt ng*a ra nằm dưới, tay trái chụp lên trên.

  Từ đây (25-2-1926, 13 tháng Giêng năm B*nh Dần), con phải may riêng bộ áo lễ tay rộng, cổ trịch như áo đạo, nhưng dải g*i ch*n mối, m*u xanh da trời. Con nhớ mang gi*y gai đặng hầu Thầy, còn nhứt nhứt đều để chơn không hết.

  II. Lạy l* gì? L* tỏ ra bề ngo*i lễ kỉnh trong lòng.

  Chấp hai tay lạy l* tại sao? Tả l* nhựt, hữu l* nguyệt, vị chi âm dương. Âm dương hiệp nhứt phát khởi C*n khôn, sanh sanh hóa hóa, tức l* Ðạo.

  Lạy kẻ sống 2 lạy l* tại sao? L* nguồn cội của nhơn sanh lưỡng hiệp âm dương m* ra. Ấy l* Ðạo.

  Vong ph*m lạy 4 lạy l* tại sao? L* vì hai lạy của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa.

  Lạy Thần, lạy Thánh 3 lạy l* tại sao? L* lạy Ðấng v*o h*ng thứ ba của Trời v* cũng chỉ rằng lạy Tinh, Kh*, Thần hiệp nhứt. Ấy l* Ðạo.

  Lạy Tiên, lạy Ph*t 9 lạy l* tại sao? L* tại ch*n Ðấng C*u Thiên Khai Hóa.

  Còn lạy Thầy 12 lạy l* tại sao?

  Các con không hiểu đâu.

  Th*p nhị Khai Thiên l* Thầy, chúa cả C*n khôn Thế giới, nắm trọn Th*p nhị Thời Thần v*o tay. Số 12 l* số riêng của Thầy.

  III. Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng Con Mắt m* thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh:

  Nhãn thị chủ tâm,
  Lưỡng quang chủ tể,
  Quang thị Thần,
  Thần thị Thiên,
  Thiên giả Ngã dã.

  THẦN l* khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ng*y Ðạo bị bế. L*p Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, duy Thầy cho THẦN hiệp TINH, KHÍ đặng hiệp đủ Tam B*u l* cơ mầu nhiệm siêu ph*m nh*p Thánh.

  Các con nhớ nói vì cớ n*o thờ Con Mắt Thầy cho chư Ðạo hữu nghe.

  Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Ph*t, từ ng*y Ðạo bị bế, thì lu*t lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên đình mỗi phen đánh tản THẦN không cho hiệp cùng TINH, KHÍ.

  Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn thần cho các con đắc đạo. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn". Bố tr* cho chư Ðạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Ph*t do yếu nhiệm l* tại đó.

  Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo, hằng nhớ đến danh Thầy.


  (sưu tầm)

 9. #9
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233


  NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG Đ*I BỒ TÁT MA HA TÁT
  Đây l* Thánh tượng Thiên Nhãn m* to*n Đạo Cao Đ*i (Ban Chỉnh Đạo) đương tôn thờ,...tuy có thêm m*u nhưng ý nghĩa, đạo pháp vẫn không thay đổi !!!


  (cám ơn anh Vinh về bức hình trên)

  PHÁP HÒA

 10. #10
  Join Date
  Jan 2013
  Posts
  233
  Đây l* Thiên Nhãn do Đ*i Quan Sát Thiên Văn La Silla ở Ch* Lợi chụp được khoảng cuối tháng 2 năm 2009.
  Nằm cách trái đất 700 năm ánh sáng (v*n tốc ánh sáng = 313.000 km/giây). Đường k*nh của nó l* 2,5 năm ánh sáng.
  Đương nhiên Thiên Nhãn nầy có đầy đủ Tinh Kh* Thần:

  Tinh: Sương HELIX
  Kh* : Kh* HYDROGEN
  Thần: ÁNH SÁNG

  Nguồn: Nh*t báo Aftenposten 2/3-2009
  (Bấm vô hình để xem được hình lớn hơn)

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 2,656 | Số bài viết: 4,988 | Số thành viên: 284 | Đang trực tuyến: 9 | Thành viên mới nhất : nguyenvanson
  Hổ Trợ:  Admin    Designed by:Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Group

   Email: caodaibanchinhdao@gmail.com

   FaceBook: Caodaibanchinhdao